För snickaren och heminredaren

Tips

Vid köp av bostad

Vid köp av bostad så kan det vara ett par saker som du bör kolla upp innan du bestämmer dig om du verkligen ska köpa fastigheten. Ta god tid på dig när du undersöker bostaden och huset. Det kan vara en god idé att låta en besiktningsman undersöka huset.

Du som köpare har en undersökningsplikt att kolla upp alla eventuell fel som kan finnas. Kolla upp vinden och tak hur det ser ut, kolla upp källare, grund och fasad så att allt är ok. Kolla framförallt om det är fuktskador någonstans. Med hjälp av besiktningsman så kan prover tas med bra instrument för att säkerställa att inga självklara fel finns.

Stammar och avlopp kan vara svåra att avgöra i vilket skick dessa är, men även här så finns idag bra möjligheter till att kontrollera i vilket tillstånd dessa är. genom rörinspektion med kamera så få man en bra överblick vilken kvalitet det är på avlopp och stammar och om det måste åtgärdas på något sätt.

Även om det yttre ser bra ut så kan det gömmas fel som man inte uppmärksammar vid första anblicken. Den som säljer sin bostad har ett krav att meddela de fel som man vid försäljning vet om. Det kan vara svårt att upptäcka vissa fel och man har som köpare en upplysningsplikt till säljaren om man upptäcker något fel som inte upptäckts vid besiktning och liknande.