För snickaren och heminredaren

Tips, Trädgård

Fälla träd på egen tomt

Innan man ger sig ut för att fälla ett träd är det viktigt att man kontrollerar att man ens får göra det och om det är tillåtet, hur man sedan gör detta säkert. Trädfällning kan vara riskabelt när det handlar om stora träd som står nära huset eller andra konstruktioner.

Det säger ju sig själv att man inte får gå över på grannens gård och fälla ett träd man tycker är i vägen. Desamma gäller även för kommunägd mark. Men faktum är att det kan finnas situationer där man inte ens får fälla ett träd som står på sig egen tomt. För att bekräfta detta är det viktigt att man tar kontakt med stadsbyggnadskontoret i kommunen där man bor. Om det visar sig att det finns en detaljplan för området man bor i behöver man tillstånd för att fälla ett träd. Men även om det inte finns någon detaljplan kan kommunen ha allmänna bestämmelser om att bevara vissa sorters träd.

Får man dock klartecken att ingen av de ovanstående är fallet är det nu fritt fram att fälla trädet. Själva fällningen är mycket viktigt att planera ordentligt. Gör man det inte rätt kan trädet falla i fel riktning och riskera att skada eller till och med förstöra det som finns på tomten. För väldigt utförliga råd hur man gör detta kan man besöka Säker Skog.

Efter fällningen kommer man behöva ta hand om trädet på något sätt. Har man möjlighet att elda hemma går det säkert bra att såga upp trädet och lagra det någonstans. Det som dock är svårare att hantera är stubben man lämnar kvar. Vill man även bli av med denna är det bäst att förlita sig på maskinarbete. En stubbfräs gör jobbet mycket enklare och går att läsa mer om hos AMAS. Efteråt kan det vara en bra idé att så lite nytt gräs på området. Har man dock inget emot att ha kvar stubben behöver man så klart inte göra något ytterligare arbete.